Sjukvårdsregionalt möte för sjuksköterskor inom bröstcancervården

Sjukvårdsregionalt möte för sjuksköterskor inom bröstprocessen.

Tid: 28 april

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Anmälan

Anmäl dig senast måndag 3 april.

 

Program

Kaffe serveras från 09:00.

Preliminär agenda för dagen:

  • Levnadsvanor,
  • Rehabilitering
  • Nya opmetoder
  • Onkologiska nyheter
  • Seromstudien

 

Välkomna önskar
Ida Spång Rosén och Carlos Dussan
Regionala processledare

Pia Landberg
processamordnare