Digitala möjligheter för cancerrehabilitering – goda exempel

Nationell arbetsgrupp (NAG) för Cancerrehabilitering vill med detta webbinarium inspirera profession och beslutsfattare inom cancervården med exempel på digitala lösningar för cancerrehabilitering och hur det kan öka tillgängligheten för insatser och stöd till cancerberörda.

Tid: 18 oktober 13:00 - 15:30

Plats: Online via Teams

Målgrupp

Profession och beslutsfattare inom cancervården samt RCCs patient- och närståenderåd

Läs mer och anmäl dig