The benefits and challenges of population-based registers for assessing quality of care and epidemiology of diabetes: a Scottish perspective

Tid: 10 mars 15:30 - 16:30

Plats: Online

Föreläsare: Sarah Wild, Professor of Epidemiology, University of Edinburgh, Skottland.

ZOOM-länk för detta tillfälle

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021. Seminarier hålls ca. en gång per månad, varierande tisdagar och torsdagar. 

Seminarierna spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning och www.akademiliv.se efter varje seminarium.