Cancerprevention i primärvården – har vi tid och kunskap att prata levnadsvanor?

Är du nyfiken på att höra om primärvårdens kunskap, attityder och förutsättningar för att arbeta med levnadsvanor och cancerprevention?

Tid: 29 mars 13:00 - 14:00

Plats: Via Zoom

Den 21 mars släpper Cancerfonden en rapport som ur personalens synvinkel belyser kunskap, attityd och förutsättningar för sjukdomsförebyggande arbete och cancerprevention inom primärvården. Rapporten är framtagen i samarbete mellan Cancerfonden, RCC, Riksförbundet HOBS och Dietisternas Riksförbund.

Välkommen till ett lanseringswebbinarie med presentation av rapporten och efterföljande paneldiskussion. Boka in datumet redan nu! 

Mer information och länk till rapporten skickas till den adress du anmält dig med cirka en vecka före webbinariet

Till anmälan