Nationella RCC-dagar

Konferens för alla anställda inom landets regionala cancercentrum (RCC).

Tid: 17 maj - 18 maj

Plats: Umeå

Tag chansen att träffas, lyssna på intressanta föredrag och diskutera hur vi inom RCC kan fortsätta att bidra till cancervårdens utveckling.

Anmälan är nu stängd.

OBS! Du som kommer att delta digitalt ska inte anmäla dig.
En uppkopplingslänk till ett webbinarium kommer att skickas till RCC-cheferna, som sedan förmedlar den till medarbetare som vill delta på distans.
Digital uppkoppling är endast möjlig när vi samlas i plenum, ej vid sessioner och gruppmöten.

Umeå folket hus med blå himmel

Program tisdag 17 maj

09.00–10.00      Fika

10.00–10.10      Välkommen till RCC-dagarna 2022, Anna-Lena Sunesson

10.10–11.50      Cancerprevention

Moderator: Sverker Olofsson

Vad händer, hur arbetar vi vidare och vad kan vi lära av andra?

Lena Sharp, Mai-Lis Hellénius, Marcus Bendtsen, Anna Rosén, Ellen Brynskog

11.50–12.50      Lunch

12.50–13.50      Parallella sessioner nr 1 (välj A, B eller C)

A. Vårdinformatik, Lokal Idun

Kristin Schoug Bertilsson, Truls Gårdmark, Karin Wallis, Marie Lindquist. Moderator: Arvid Widenlou Nordmark

B. Cancer i primärvården, Lokal Loke 

Marcela Ewing, Cecilia Hultstrand, Joachim Larsen, Marie Nilsson, Elinor Nemlander. Moderator: Senada Hajdarevic

C. Cancergenetik, Lokal Peterson-Berger-salen

Richard Rosenquist, Mikael Johansson, Christina Edwinsdotter Ardnor. Moderator: Christina Edwinsdotter Ardnor

13.50–14.00      Bensträckare

14.00–14.40      Hollywood-fysik

Patrik Norqvist, lektor i fysik vid Umeå universitet, berättar om filmvärldens fysiska lagar.

14.40–15.10      Fika

15.10–16.10      Parallella sessioner nr 2 (välj A, B eller C)

A. Vägen till ökad patientnytta genom nya vårdinformationssystem

Lokal Idun

Sara Winqvist, Harald Roos, Patrik Göransson, Patrik Georgii-Hemming. Moderator: Arvid Widenlou Nordmark

B. Hur har covid påverkat cancervården? Lokal Loke

Johan Ahlgren, Ralf Segersvärd, Lars Beckman. Moderator: Ove Andrén

C. Cancerstudier, Lokal Peterson-Berger-salen

Beatrice Melin, PREDICT; Kristina Lång, MASAI-studien; Anna Rosén, DIRECT-studien. Moderator: Christina Edwinsdotter Ardnor

16.10–16.20      Bensträckare

16.20–17.20      Parallella sessioner nr 3 (välj A eller B)

A. Lungcancerscreening, Organiserad prostatacancertestning (OPT) och Utrotningsprojektet, Lokal Idun

Ola Bratt, Mikael Johansson, Mirjam Elfström. Moderator: Anna-Lena Sunesson

B. IPÖ – hur går vi vidare? Johan Ahlgren. Moderator: Ove Andrén 

Comprehensive Cancer Centre, CCC, Lokal Loke

Maria Rejmyr-Davis, Ami Larsson, Peter Naredi, Claes Jönsson, Johanna Höstner. Moderator: Ove Andrén

19.00–ca 22.00   Middag

Program onsdag 18 maj

Moderator: Anna-Lena Sunesson

08.00–08.10      Reflektion över gårdagen, Anna-Lena Sunesson

08.10–08.30      Framtidens cancervård, Cecilia Halle

08.30–08.50      Europeiska cancerstrategin, Hans Hägglund

08.50–09.10      Barn och cancer, Frans Nilsson

09.10–09.40      Fika

09.40–10.40      Parallella sessioner nr 4 (välj A eller B)

A. Uppföljning av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister

Lokal Idun

Mikael Johansson, Pernilla Dahm Kähler, Martin ErlansonModeratorer: Ove Andrén och Arvid Widenlou Nordmark

B. Cancerrehabilitering, Lokal Peterson-Berger-salen

Ylva Hellstadius, Wenche Melander. Moderator: Katja Vuollet Carlsson

10.40–10.50      Bensträckare

10.50–11.10      Kunskapsstyrning, Marie Lawrence

11.10–11.40      Motivation och arbetsglädje, Desireé Rova

11.40–12.00      Årets kontaktsjuksköterska / Årets processledare, Hans Hägglund

12.00–12.10      Avslutning, Anna-Lena Sunesson

12.10                   Lunch 

13.00–16.00      Möjlighet till gruppmöten