A historic Swedish cohort study enriched with register data –the Population Study of Women in Gothenburg

Tid: 24 maj 15:30 - 16:30

Plats: Online

ZOOM-länk 

Seminariet hålls denna gång på engelska

Föreläsare: Lauren Lissner, Professor i epidemiologi, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. 

Seminarierna spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning och www.akademiliv.se efter varje seminarium.