Registerforskning inom Västra Götalandsregionen – regionens egna datakällor och samkörning med andra register

Tid: 9 juni 15:30 - 16:30

Plats: Online

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Alla intresserade är välkomna! 

ZOOM-länk för detta tillfälle

Seminariet hålls på svenska.

Seminarierna spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning och www.akademiliv.se efter varje seminarium.