IPÖ patientvy - information för patientföreningar

From den 8 april kan patienter ges möjlighet att se sin Individuella patientöversikt (IPÖ) genom att vårdgivare nu kan skicka ut IPÖ patientvy via 1177 vårdguidens e-tjänster. Vi önskar nu bjuda in till ett öppet informationsmöte för att gå igenom funktionen IPÖ patientvy.

Tid: 2 juni 15:00 - 16:00

Plats: Online

Målgrupp

Mötet vänder sig till patientföreningar inom de diagnoser som har en IPÖ.

Agenda

14:45 - Teamsmötet öppnar.

15:00 - Inledning och presentation.

15:05 - Presentation av projektet IPÖ patientimplementering och patientinformation.

15:15 - Demonstration av IPÖ patientvy. Vad betyder detta för dig som patient och vad betyder detta för vårdgivare.

15:30 - Reflektioner från patientrepresentant och vårdprofession som deltog i projektet.

15:40 - Frågor och avslutning.

Anslut till mötet

Mötet hålls via Microsoft Teams och du ansluter till mötet genom att klicka på länken nedan.

Anslut till mötet

Om IPÖ patientvy

Under 2021 genomförde RCC pilotprojektet IPÖ patientimplementering och patientinformation. Projektet har bedrivits i nära samarbete med vårdgivare och patienter, för att funktionen skulle bli så bra som möjligt. Pilotprojektet har testats och utvärderats på två sjukhus av såväl vårdprofession som patienter.

I projektet så bjöds även representanter från berörda diagnosers patientföreningar in för att få information om projektet samt möjlighet att komma med sina reflektioner kring framtagandet av IPÖ patientinformation och visualiseringen av IPÖ patientvy. Två dialogseminarium ägde rum med syftet att få input till utformningen av patientinformationen samt att frågor ställdes kring begripligheten och visualiseringen av IPÖ patientvy.

Projektet finns sammanfattad i en slutrapport:
IPÖ, projekt för patientimplementering och patientinformation - slutrapport (pdf, nytt fönster)