Världscancerdagen 2022

På årets Världscancerdag arrangerar Nätverket mot cancer en förmiddag på temat jämlik vård.

Tid: 4 februari 09:30 - 12:30

Plats: Online

Under hela förmiddagen hålls föreläsningar och debatter på temat jämlik vård, med fokus på tidig upptäckt, precisionsmedicin och rehabilitering. Världscancerdagen arrangeras som ett digitalt event.

Anmäl dig till Världscancerdagen, Nätverket mot cancer

Program

09.30-09.45   Inledning

Välkomna och inledning med Lena Hallengren (S), Socialminister

09.45-10.20   Tidig upptäckt

Vad behövs för att få till en Tidig upptäckt av cancer i stadie 1 inom några år?

10.30-11.15   Precisionsmedicin

Vad behövs för att patienter ska få verklig nytta av utvecklingen inom precisionsmedicin i Sverige?

11.25-12.10   Rehabilitering

Det saknas kunskap och är ojämlikt över landet – vad behöver vi göra?  

12.10-12.30   Årets cancernätverkare, sammanfattning och avslutning

Medverkande

Inledning

 • Lena Hallengren (S), socialminister

Tidig upptäckt

 • Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande SKR
 • Hanne Tønnesenprofessor, bitr Överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief, Lunds universitet
 • Hans Hägglundnationell cancersamordnare ordförande RCC i samverkan
 • Lars-Ingvar Johanssonvice ordförande Nätverket mot cancer
 • Magnus Isacssonordförande SFAM
 • Marcela Ewingmed dr, ordförande nationell arbetsgrupp Tidig upptäckt RCC
 • Ulrika Årehed Kågströmgeneralsekreterare Cancerfonden

Precisionsmedicin

 • Acko Ankarberg Johansson(KD), ordförande Riksdagens socialutskott
 • Agneta Karlssongeneraldirektör TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 • Karin Båtelsonordförande Sjukhusläkarna | Klinisk neurofysiolog
 • Margareta Haagordförande Nätverket mot cancer
 • Markus Lingmanårets AI svensk 2021, MD, PhD, Strateg, sjukhusledningen, överläkare, Region Halland
 • Rickard Rosenqvist Brandell, ordförande GMS, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset

Rehabilitering

 • Fatane Salehiprojektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Noll vision cancer
 • Lise-lott Erikssonordförandeblodcancerförbundet
 • Patrik Göranssonpsykolog och enhetschef på Helsingborgs lasarett
 • Pia Watkinsongeneralsekreterare på CancerRehabFonden
 • Ulrika Sandénforskare Lunds tekniska högskola

Moderator

 • Anders Åker, medicinjournalist och konsult på BCW Stockholm

Världscancerdagen

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Arrangör: Nätverket mot cancer