Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Utbildning om komplementär och integrativ medicin (KIM) inriktad mot cancervården med fokus på säkerhet, evidens och dialog.

Tid: 16 februari - 30 mars

Plats: Online

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professionen att få stöd i att bemöta frågorna på ett professionellt och kunskaps-baserat sätt. 

Kursen vänder sig primärt till läkare och sjuksköterskor i hela landet som kommer i kontakt med cancerpatienter.

För mer information och anmälan