Utbildning i KML

Välkommen till en utbildning i kronisk myeloisk leukemi (KML). Under utbildningen ges genomgångar om KML som sjukdom, behandlingar, kvalitetsregistret och årsrapporten. Utbildningen riktar sig främst till inrapportörer till kvalitetsregistret.

Tid: 23 februari 13:00 - 16:00

Plats: Online