Seminarium: Registerstudier av dödlighet på särskilda boenden efter vaccination mot covid-19 - design och fallgropar

Välkommen till vårens första seminarium i en serie om registerforskning. Seminariet riktar sig till till alla som vill utveckla sin kunskap om registerforskning.

Tid: 10 februari 15:30 - 16:30

Plats: Online

Föreläsare: Rickard Ljung, professor, specialist i socialmedicin, och Anders Sundström, med dr, signalutredare, Verksamhetsområde Användning, Läkemedelsverket.

Språk: Svenska

Se seminariet via Zoom

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs.

Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021. Seminarier hålls ungefär en gång per månad, varierande tisdagar och torsdagar. De är en timme långa och startar normalt klockan 15.30.

Alla tillfällen kommer initialt under våren 2022 att sändas via Zoom, men när tillfälle ges kommer de även att arrangeras som fysiska möten i Sahlgrens Aula med anslutande fika. Detaljerad information och aktuell Zoom-länk annonseras inför varje tillfälle.

Seminariet spelas in

Seminarierna spelas in och finns tillgängliga i två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på:

www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning

www.akademiliv.se

Kontakt

E-post: fredrik.nyberg.2@gu.se

Fredrik Nyberg, Professor i registerepidemiologi, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Inst för medicin, Sahlgrenska Akademin, GU.

Arrangör

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.