Erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning

Regionalt cancercentrum väst och Prostatacancercentrum Skåne delade med sig av sina erfarenheter av att starta upp organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. På plats fanns även ordförande för den nationella arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning för att berätta om arbetet som sker nationellt. 

Tid: 10 maj 13:00 - 16:30

Plats: Online

Webbinariet vänder sig till representanter från regioner som ska starta upp organiserad prostatacancertestning.

Här kommer svaren på frågorna som inte hann besvaras under sändningen att publiceras inom kort.

Webbinariet spelades in och kommer gå att se i efterhand på denna sida.

Webbinariet

Program

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

13.00 Välkomna!

13.05 Bakgrund

13.20 Politiskt beslut

13.30 Projektorganisation

13.45 Algoritmer och utredning

14.15 Anslutna enheter

14.30-14.45 Paus

14.45 Kommunikattion

15.00 Kansli och ROP

15.20 OPT IT-system och integrationer

15.35 Uppföljning och utvärdering

15.45 Frågestund

16.25 Summering och medskick