Webbinarium: Min vårdplan och IPÖ - så möjliggör de samskapande i vården

Regionala cancercentrum i samverkan bjöd den 15 juni 2021 in till ett webbinarium för vårdens medarbetare och medlemmar i patient- och närståenderåden (PNR). Syftet var att öka kunskapen om Min vårdplan och Individuell patientöversikt (IPÖ) samt att lyssna till dialog om hur dessa kan stödja samskapande mellan patient och profession i vården.

Tid: 15 juni

Plats: Online

Webbinariet livesändes den 15 juni 2021 och går att titta på fram till 1 juli 2021. Webbinariet är ungefär 65 minuter långt.

 

RCC:s arbete med kunskapsstöd

En central del i RCCs uppdrag är att verka för en mer jämlik och kunskapsstyrd cancervård. Därför har RCC utvecklat nationella kunskapsstöd som kan stödja patienter, närstående och vårdens medarbetare. Två av dessa är Min vårdplan och Individuell patientöversikt (IPÖ).

Min vårdplan är patientens vårdplan. Den är ett stöd för att skapa delaktighet, trygghet och förståelse hos patient och närstående. Den innehåller information om utredning, diagnos, behandling, rehabilitering, uppföljning, råd och rättigheter, baserat på patientens behov och önskemål.

Mer information: Min vårdplan

IPÖ används tillsammans med patientjournalen i vårdens kontakt med patienten. Den ger en översikt av den enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandlingar över tid. Informationen i IPÖ kan också användas för utveckling av vårdverksamheten, samt överföras automatiskt till relevanta kvalitetsregister för att användas i forskning och utveckling.

Mer information: Individuell patientöversikt

Medverkande i webbinariet

  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare
  • Göran Henriks, utvecklingsdirektör Region Jönköping
  • Henrik Åhnfors, patientstödjare, Region Jönköping
  • Ingela Franck Lissbrant, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Inge Nilsson, patientrepresentant
  • Hanna Rafstedt, kontaktsjuksköterska, kirurgmottagningen Södersjukhuset
  • Helena Ullgren, kontaktsjuksköterska, Tema cancer, NKS
  • Lina Sarv, nationell samordnare Min vårdplan
  • Karin Vriste, nationell samordnare Min vårdplan
  • Maria Sörby, projektledare IPÖ