Dialogmöte, samverkan kring patientöversikter

Under hösten arrangeras dialogmöten för samverkan kring nationella kvalitetsregister och patientöversikter i cancervården. Aktörer inom forskning, utveckling och innovation bjuds in.

Tid: 5 november 16:00 - 17:00

Plats: Videomöte

Målsättningen med samarbetet är att man snabbare ska kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter.

Agenda

16:00 Välkomna!

16:10 Summering och reflektioner från Samverkansdagen IPÖ, den 22 september.
Vägen framåt konkretiserar vi tillsammans. 

16:25 Projekt kopplade till data i nationella kvalitetsregister – möjligheter kanaliseras genom den partsgemensamma gruppen genom överenskommelsen mellan SKR och branschföreningarna.

16:40 Övriga forsknings- och innovationsprojekt – möjligheter till nya samarbetsprojekt genom Nollvision cancer, branschföreningarnas expertnätverk och andra aktuella parter.

16:55 Nästa steg.

17:00 Mötet avslutas.

Moderatorer: Arvid Widenlou Nordmark och Ebba Hult.

Anmälan

Övriga tillfällen

Dialogmöten arrangeras vid totalt tre tillfällen under hösten.

  • Tisdag 20 oktober
  • Torsdag 5 november
  • Tisdag 17 november

Kontakt

Maria Sörby

projektledare

RCC Uppsala Örebro