Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter - kvalitetsregister och patientöversikter

Välkommen till en samverkansdag kring förutsättningar och möjligheter för kvalitetsregister och patientöversikter. Dagen är kostnadsfri och äger rum i Uppsala den 3 juni. Info om anmälan kommer.

Tid: 3 juni 09:00 - 16:00

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Patientöversikter för åtta cancerdiagnoser är under utveckling – viktiga verktyg för patienter och för vårdens medarbetare. Men patientöversikterna innebär också en förstärkning och utveckling av kvalitetsregistren – som i sin tur innebär möjlighet till utveckling av nya behandlingsstrategier, forskning, utveckling och uppföljning av nya läkemedel, kunskap om biverkningar samt som beslutsunderlag för att främja en jämlik vård.

På agendan

  • Presentation av patientöversikterna och projektet för införande
  • Patientens perspektiv
  • Den nya samverkansöverenskommelsen – för nationella kvalitetsregister mellan SKR och branschföreningarna
  • Industrins bidrag i projektet – utvecklingen av patientöversikterna
  • Workshop för att identifiera vilka problem/utmaningar som kan lösas genom de nya verktygen

Vid frågor, kontakta

Maria Sörby

projektledare

RCC Uppsala Örebro