Workshop – cancer under graviditet

Vägledningen för cancer under graviditet ska nu kompletteras med en webbutbildning för vårdpersonal som kan stöta på gravida med cancer. I utvecklingen av webbutbildningen finns behov av input och hjälp från berörda professioner, för att säkerställa att utbildningen svarar mot de kunskapsbehov som finns.

Tid: 13 september 08:30 - 12:00

Plats: Regionala cancercentrum väst, Medicinaregatan 18G, Göteborg, Lokal Skagerak, plan 3