Nationell temadag om framtidens behandling

Styrgruppen för det Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV), inbjuder dig som arbetar med patienter med matstrups- och magsäckscancer samt patienter och närstående, till en temadag om framtidens behandling.

Tid: 18 oktober

Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

NREV bjuder på möteskostnad, lunch och fika.

Dagens program

 • 8.45 Fika serveras från 08.45
 • 9.30 Mötet startar
 • Moderator Erik Blix hälsar välkommen
 • Ett läkemedels väg från idé till patient. Sigrid Klaar Läkemedelsverket och  TLV
 • Bensträckare
 • Komplementär medicin och växtbaserade läkemedel, vad är fakta? Kristofer Bjerså, Linköpings universitet. Anna Wannberg och Elin Maria Bergsten, Enheten för växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket
 • Frågestund och diskussion
 • 12.30 Lunch
 • 13.30 Nu tar vi fram kristallkulan: Framtidens behandlingar för matstrups- och magsäckscancer. Experter spanar in i framtiden

 • Framtidens läkemedel. Mikael Köhler, ledamot i NT-rådet. Kenneth Villman, ledamot i NT-rådet, SKL

 • Framtidens kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer, Magnus Nilsson

 • Eftermiddagsfika
 • Expertpanel. Diskussion och frågor från publiken. Magnus Nilsson,      Michael Gubanski, Gabriella Alexandersson von Döbeln, Kennet Villman, Michael Köhler
 • 15.45 Sammanfattning av dagen och avslutning. Erik Blix

 

Vid frågor kontakta registeradministratör Kerstin Rehn, kerstin.rehn@regionvasterbotten.se