Nationell kontaktsjuksköterskedag

Välkommen till den nationella kontaktsjuksköterskedagen som äger rum på Nalen i Stockholm.

Tid: 18 mars

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Anmälan och kostnad

Deltagaravgift: 1 200 kr vid anmälan före 31 januari, därefter 1 600 kr.

Anmälan sker via onkologidagarna.se

Program

9:30 Kaffe och smörgås

Kaffe och smörgås serveras.

10.00 Inledning

Moderatorer: Margareta Haag, Nätverket mot cancer och Erik Fransson, Ung Cancer

10.10 Betydelsen av kontaktsjuksköterskans roll

Darcy Burbage, Survivorship Nurse navigator and Palliative Care Nurse från Philadelphia USA

11.00 – 12.00 Rehabilitering

Standardiserat Rehabförlopp Rektalcancer - Tidig rehab i kolorektalprocessen Stockholm
Lena Söderkvist, sjuksköterska, processledare omvårdnad kolorektalcancerprocessen Stockholm Gotland

Symtomhantering vid bäckencancer
Linda Åkeflo, specialistsjuksköterska i onkologi, doktorand bäckencancerrehabiliteringscenter Göteborg

Sjuksköterskans roll vid cancerrehabilitering huvud-halscancerpatienter
Agneta Hagren och Ulrika Fyrhag, kontaktsjuksköterskor huvud-halscancer, Skånes universitetssjukhus, Lund

12.00 – 13.15 Lunch

13.15 - 14.00 Min vårdplan

Erfarenheter från att arbeta med digital lösning av Min vårdplan
Annalena Engvall och Astrid Isoz, specialistsjuksköterskor i onkologi, HHNH Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Patientinformation i regimbiblioteket – hur har arbetet gjorts?
Ann-Sofi Fyhr, apotekare RCC Syd

14.00 - 15.00 Aktiva överlämningar

Utmaningar vid nivåstrukturerad patientgrupp
Anna-Karin Jacobsson och Martin Hyleborg, kontaktsjuksköterskor peniscancer Skånes universitetssjukhus, Malmö

Hur säkerställer vi aktiva överlämningar inom gyncancerprocessen i norra regionen?
Maine Berglund och Linda Nilsson, kontaktsjuksköterskor Gynonkologen, Cancercentrum Norrlands universitetssjukhus

Kontaktsjuksköterskans roll vid den multidisciplinära konferensen
Linn Rosell, verksamhetsutvecklare RCC Syd

15.00 Kaffe och frukt

15.30-16.15 Uppföljning

Kontaktsjuksköterskans kompetens om hälsosamma levnadsvanor
Cecilia Olsson, specialistsjuksköterska i onkologi, universitetslektor Karlstads universitet

Uppföljningsmodell för rehabilitering i nationella vårdprogram
Helena Brännström, samordnare RCC i samverkan

Hur samverkar vi med primärvården?
Representanter för CaPrim, Cancer i primärvården, Stockholm

16.15 Avslutning