RCC-dagarna i Linköping

Regionalt cancercentrum sydöst hälsar medarbetare från samtliga RCC välkomna till Linköping. De bjuder på ett intressant program, trevligt sällskap och ett givande kunskapsutbyte.

Tid: 21 maj - 22 maj

Plats: Linköping

Praktisk information och anmälan

PROGRAM 21 MAJ

09:00-10:00 Fika och anmälan

10:00-10:10 Välkomna!
Krister Björkegren, Regiondirektör Region Östergötland
Srinivas Uppugunduri, Verksamhetschef RCC Sydöst

10:10-10:20 Inledning
Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare, SKL

10:20-10:45 De kommande fyra åren
Lena Hallengren, Socialminister

10:45-12:00 Guldkorn från Sverige
Framgångsrika projekt från alla sjukvårdsregioner

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Genomlysning av regional nivåstrukturering
Karsten Offenbartl, Överläkare, docent, RCC Sydöst

13:30-14:30 Fysisk aktivitet och träning - före, under och efter cancer
Helene Rundqvist, Filosofie doktor, Karolinska Institutet
Cecilia Boman, Patientrepresentant

14:30-15:00 Fika

15:00-16:00 Artificiell Intelligens (AI) i framtidens hälso- och sjukvård
Fredrik Heintz, Docent, Linköpings universitet

16:00-16:10 Summering av dagen
Kjell Ivarsson, Ordförande RCC Sydöst

18:00 Middag på Scandic city
(endast för RCC/SKL-anställda)

PROGRAM 22 MAJ

08:00-09:30 Gemensamt
Förbättringsarbete från varje RCC, AKI, avslut

09:30-10:00 Fika

10:00-12:00 Gruppmöten

12:00-13:00 Lunch

13:00-15:00 Gruppmöten forts.

Program RCC-dagarna (pdf, nytt fönster)

I år sammanfaller den årliga regionala konferensen Utvecklingskraft cancer med RCC-dagarna, vilket innebär att även anställda från den sydöstra sjukvårdsregionen kommer delta under dagen 21 maj. Utvecklingskraft cancer riktar sig till personer i sydöstra sjukvårdsregionen som på något sätt arbetar med cancer eller möter cancerpatienter som bjuds in i syfte att utbyta erfarenheter och kunskap inom cancerområdet.