Cancerdagen i Almedalen 2019

För åttonde året arrangerade Regionala cancercentrum i samverkan Cancerdagen i Almedalen. I år ägde Cancerdagen rum på Visby lasarett onsdagen den 3 juli.

Tid: 3 juli 08:30 - 12:00

Plats: Aulan, Visby lasarett, Visby

Webbsändning

Hela Cancerdagens program livesändes via webben. De båda seminarierna går att titta på i spelarna nedan.

Seminarium 1: Kortare väntetider i cancervården

 

Seminarium 2: Är cancervården i kris?

 

Program

Arrangörslogotyp Almedalsveckan8.30 – 8.45  |  Tio år med Cancerstrategin 
Anders Henriksson (S), ordförande Regionstyrelsen i Kalmar och styrelseledamot i Sveriges Kommuner och Landsting

8.45 – 10.00  |  Kortare väntetider i cancervården – hur når vi målen för standardiserade vårdförlopp?

År 2020 ska enligt de nationella målen minst 70 procent av de som insjuknar i cancer ha utretts enligt standardiserat vårdförlopp. Och av dessa ska minst 80 procent ha fått starta behandling inom maxtiden för respektive SVF.

Sjuttioprocentsmålet når vi redan idag. Med väntetiderna har vi gjort en positiv resa inom flera diagnoser men vi når inte hela vägen fram. Våra analyser visar också att man på sina håll har problem med KVÅ-kodning och inrapportering av SVF-uppgifterna till nationella väntetidsdatabasen. Särskilt svårt är det att följa patienter över regiongränserna. Frågan är hur vi kan komma vidare?

  • Vad kan vi göra på nationell och sjukvårdsregional nivå?
  • Vad kan vården och regionerna göra? 
  • Vad gör de som lyckas, kan de bilda skola för fler?
  • Vilket stöd behöver de som ännu inte når målen? 

Medverkande (uppdateras löpande)

Helena Brändström, nationell vårdprogramsamordnare RCC
Yann Fränckel, patientrepresentant
Jesper Swärd, överläkare vid Urologen i NU-sjukvården, Uddevalla
Peter Asplund, verksamhetschef onkologi Uppsala Akademiska Sjukhus
Anders Henriksson (S), regionråd Region Kalmar
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm
Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC Norr

Moderator  Gunilla Gunnarsson


10.00 – 10.30  |  Kaffe, smörgås, förfriskningar


10.30 – 12.00  |  Är cancervården i kris – måste man betala själv för att få bra vård?

I mediernas rapportering om cancervården framställs det återkommande som att den är i kris. Köerna är långa, patienterna dör i väntan på vård och de som får den bästa vården i tid är de som är beredda och har råd att betala själva.

Inte sällan handlar detta om de nya immunhämmande cancerläkemedlen. En patient berättar att hon eller han för att överleva har betalat behandlingen själv på en privat klinik – svensk eller utländsk – eftersom behandlingen inte ges i den egna regionen. I mediernas världs tas detta till intäkt för att cancervården i Sverige är ojämlik. Men hur är det egentligen med det här?

  • Kan man köpa en läkemedelsbehandling i eller utanför Sverige som inte är godkänd här?
  • Finns det privata kliniker som inte följer modellen för samordnat införande och behandlar utanför de indikationer som läkemedlet är godkänt för?
  • Hur gör regionernas kliniker när patienter vill få en behandling som inte är godkänd?
  • Ger de information, rekommendation eller rent av remiss?
  • Och hur blir det i framtiden, blir cancervården allt mer ojämlik i takt med att privata inslag i vården ökar?

Medverkande (uppdateras löpande)

Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson
Per-Anders Abrahamsson, medicinskt ansvarig, Perituskliniken i Lund
Alexander Wennergren Helm, vd, koncernchef Aleris
Anna-Lena Hogerud (S), regionråd, Region Skåne
Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet
Dag Larsson, senior sakkunnig policy, LIF
Claes Hernegård, patientrepresentant

Moderator  Hans Hägglund

I spelaren nedan ser du TV4:s inslag om cancervården i programmet "Efter fem" från 4 februari 2019.

Källa: tv4play.se