Världscancerdagen 2019

Den 4 februari genomför Nätverket mot cancer Världscancerdagen för tionde året i rad. Årets tema är ”Bemötande och omhändertagande i världsklass?”

Tid: 4 februari 13:00 - 17:00

Plats: Hotell Sheraton, Stockholm

Världscancerdagen 2019 fokuserar på Nätverket mot cancers huvudfrågor:

  • Rättvis cancervård
  • Cancerprevention
  • Stärkta patienträttigheter

Anmäl dig och se preliminärt program

Sista anmälningsdag är 21 januari 2019.

Moderator: KG Bergström, journalist.

Patienter, närstående, politiker på riks- och regionalplan, sjukvårdsansvariga och experter på olika cancerrelaterade områden deltar under Världscancerdagen.

Beatrice Melin (ordförande RCC i Samverkan) och Hasse Hägglund (ordförande från 1 mars 2019, RCC i Samverkan) kommer att medverka i programpunkten "Vad står högst på agendan närmaste fem åren?"

Cancerrådgivningen som drivs av RCC Stockholm Gotland kommer att vara på plats. Cancerrådgivningen finns till för dig som är patient, närstående, eller har allmänna frågor om cancer. De vänder sig även till personal inom vård och omsorg.

Arrangör: Nätverket mot cancer