Nordic Summer School in Cancer Epidemiology

Nu är det åter dags för kursen Nordic Summer School in Cancer Epidemiology som arrangeras vartannat år av ANCR (Association of The Nordic Cancer Registries) med stöd av Nordic Cancer Union.

Tid: 12 augusti

Plats: Köpenhamn, Danmark och Virdois, Finland

Kursen tar avstamp i de unika registerresurser som finns i de nordiska länderna. På senare år har många studentprojekt baserats på kvalitetsregisterdata. 

Kursen innehåller vid sidan av metod- och analys också avsnitt om principer för uppbyggnad och kvalitetssäkring av cancerregister samt internationella utblickar.

Kursen är kostnadsfri och täcker även resa och boende för deltagarna.

Anmälan och mer information

Information om anmälan, kursens upplägg och annat som är bra att veta finns via länken nedan.

Nordic Summer School in Cancer Epidemiology, ANCR

Vid frågor, kontakta

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Mellansverige