MENY

Styrgruppsmöte för kvalitetsregistret för peniscancer

Välkommen till styrgruppsmöte för kvalitetsregistret för peniscancer, fredag den 15 november i Stockholm.

Tid: 9 april 10:00 - 16:00

Plats: IOGT-NTO-gården Klara, Klara Södra Kyrkogatan 20, Stockholm

Några av de punkter som kommer att diskuteras:

  • Vårdprogrammet
  • Kvalitetsindikatorer till RCCShiny
  • Ny kodmanual 2019
  • Inrapportörsutbildning
  • PROM på INCA – läggesrapport
  • Forskning - PenCBaSe
  • Rapport kontaktsjuksköterskor, e-MVP
  • Patientföreträdarfrågor
  • Övriga frågor

Anmälan senast 29 mars till gunbritt.adamsson@rccuppsalaorebro.se

Vid frågor, kontakta

Gun-Britt Adamsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro


Sidan uppdaterad: 1 mars 2019