Presentation av nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Varmt välkommen till ett webbinarium där det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn presenteras.

Tid: 17 september 13:00 - 15:00

Plats: Online

Målgrupp: personer och verksamheter som kommer i kontakt med svårt sjuka och eller döende barn som exempelvis: vårdpersonal oavsett yrkeskategori och vårdform, studenter, patient- och närståendeföreningar, kompetenscentrum, beslutsfattare, daghemsverksamhet, skola och religiösa samfund.

På agendan:

  • Introduktion och bakgrund.
  • Kommunikation.
  • Det döende barnet.
  • Symtomlindring vid palliativ vård av barn.
  • Barn med neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar – speciella symtom och symtomlindring.

Anmälan görs senast 13 september till helena.a.adlitzer@sll.se

Bekräftelse och länk till webbinariet mailas ut senast mailledes en dag innan.