Utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Under dagen kommer vi bland annat prata om HPV och risk för cancer, uppföljning och utredning och Socialstyrelsens översyn av screeningprogrammet. Det kommer även finnas tid för falldiskussioner.

Tid: 6 oktober 08:30 - 16:00

Plats: Online