Registerforskning 2.0 – frågeställningar bortom average treatment effect

Seminariet ingår i en nystartad seminarieserie om registerforskning.

Tid: 5 oktober 15:30 - 16:30

Plats: Online

ZOOM-länk för detta tillfälle

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminarier planeras cirka. en gång per månad, varierande tisdagar och torsdagar. Följande planerade datum för hösten är:

  • 28 oktober
  • 23 november
  • 16 december

Seminarierna är en timme långa, och startar normalt klockan 15:30. Mer detaljerad information och aktuell Zoom-länk kommer att annonseras inför varje tillfälle.