Prospektiva randomiserade registerstudier – med exempel från hjärt-kärlforskning

Tid: 28 oktober 15:30 - 16:30

Plats: Online

ZOOM – länk för detta tillfälle

Föreläsare: Björn Redfors, docent i kardiologi och specialistläkare, Avd för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, GU; och Kardiologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021. Seminarier planeras ca. en gång per månad, varierande tisdagar och torsdagar. Följande planerade datum för hösten är: 23 november, 16 december 2021.

Seminarierna är en timme långa, och startar normalt klockan 15:30. Mer detaljerad information och aktuell Zoom-länk kommer att annonseras inför varje tillfälle.

Seminarierna spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs).

Seminarieserie om registerforskning