Lindring bortom boten

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.

Tid: 7 oktober

Plats: Online

Syftet med utbildningen är att utifrån nationella riktlinjer utveckla kompetensen hos olika professioner inom den palliativa vården oavsett var och vem som vårdas. Utbildningen innehåller interaktiva delar. Utbildningen är uppdelad i fyra delar (information om respektive del nedan), välj att gå en av delarna eller flera.

Anmäl dig HÄR

Utbildning uppdelad i fyra teman

Tema 1: Att göra det man vill och vara den man är livet ut – arbetsterapeutiska möjligheter i palliativ vård

Medverkande: Marie Hansson, arbetsterapeut

Bortom diagnos och symtom finns ett liv som ska levas. En vardag som ska fortgå. Relationer som ska hålla. Bortom diagnos och symtom finns en människa som levt ett liv. En person med en berättelse. Livsberättelsen bidrar med viktig information som kan påverka kvalitén på vården. Genom att ta del av livsberättelsen får du förståelse för var personen kommer ifrån, var personen befinner sig nu och vilken agenda hen har för den sista tiden i livet.

Under föreläsningen kommer du få ta del av flera personers livsberättelser, vilka mål de hade för sin sista tid i livet och hur utfallet blev. Också om hur en arbetsterapeut i samarbete med övriga i ett team kan bidra till att den sista tiden utformas med respekt för patient och närståendes önskemål och behov. Om hur olika viljor och perspektiv ibland krockar och skapar hinder på vägen.

När: 7 oktober kl 13–16

Sista anmälningsdag 30 september

Tema 2: Vårdprogrammet i palliativ vård för vuxna

Medverkande: Bertil Axelsson, överläkare, Elisabet Löfdal, överläkare, och Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi

Under utbildningsdagen kommer Elisabet Löfdahl och Fredrik Wallin att guida dig som deltagare genom nyheter och redan befintligt material i vårdprogrammet. Det kommer även att rymmas en fördjupande del, bland annat om psykosocialt stöd samt vilka hjälpmedel som finns för att lättare kunna arbeta strukturerat med palliativ vård. Det blir också en genomgång av patientfall.

Välj ett av dessa tillfällen:

19 oktober kl 9–12

19 oktober kl 13–16

Sista anmälningsdag 12 oktober

Tema 3: Vårdprogram i palliativ vård för barn

Ulrika Kreicbergs, professor, Christina Lindström, omvårdnadschef, och Annika Bjurö Svensson, överläkare

Att vårda svårt sjuka barn – med kunskap och genom erfarenhet.

Lär dig mer om det nya Nationella Vårdprogrammet för palliativ vård av barn.  I detta seminarium får du stöd i ditt arbete, dels genom presentation och diskussion av erfarenheter ur vardagen och dels genom fallpresentationer. Du som deltagare förväntas delta med din kunskap, expertis och frågor.

Välj ett av dessa tillfällen:

27 oktober kl 9–12

27 oktober kl 13–16

Sista anmälningsdag 20 oktober

Tema 4: Hur stöttar vi barn som närstående?

Medverkande: Anna Patzauer Personne, hälso- och sjukvårdskurator, och Malin Lövgren, docent i palliativ vård

Denna föreläsning berör barns erfarenheter av att leva med en svårt sjuk förälder eller syskon och hur det är att mista denna familjemedlem. Vilka skyldigheter har vårdpersonal gällande barn som närstående? Och vilket stöd efterfrågar barnen? Det blir en genomgång av olika typer av stödinsatser till barn som närstående under sjukdomsförloppet, vid tidpunkt för död, samt efter död. Rutiner och riktlinjer för dessa barn kommer också att diskuteras.

Välj ett av dessa tillfällen:

18 november kl 9–12

18 november kl 13–16

Sista anmälningsdag 11 november

Deltagaravgift

Deltagaravgift för en del: 475 kr exkl moms

Deltagaravgift för två delar: 750 kr exkl moms

Lindring bortom boten är en utbildningsserie som görs i samverkan mellan Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) och Betaniastiftelsen.