Konferens om matstrups- och magsäckscancer

– vägen framåt

Tid: 15 oktober 09:00 - 17:00

Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Moderator för dagen är Erik Blix

Anmälan skickas till medinet.holmberg@telia.com senast den 15 september. Meddela också om du har någon matallergi.

Konferensen är kostnadsfri, inklusive lunch och fika.

Preliminärt program

09:00 Ankomst, registrering, kaffe

09:30 Introduktion av dagen, presentation av moderator

Sjuksköterska Pernilla Lagergren, Karolinska Instituret

Kirurg Magnus Nilsson, NREV

Olof Riesenfeld/Eva Backman PALEMA

09:45 OSCAR-studien: Återhämtning efter kirurgi

Sjuksköterska Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet

10:30 Fika och mingel

11:00 Patientberättelse

11:15 Långvariga effekter av kirurgisk behandling i matstrupe och magsäck

Kirurg Fredrik Klevebro, Karolinska Universitetssjukhuset

11:45 Anhörigberättelse

12:00 Lunch

13:00 Nutrition – med fokus på långtidspåverkan efter kirurgi

Dietist Ragna Rönning, Örebro Universitetssjukhus

13:20 Patientberättelse

13:35 Långvariga effekter av onkologisk behandling

Onkolog Gabriella Alexandersson von Döbeln, Karolinska Universitetssjukhuset

14:05 Information om PALEMAS verksamhet

Representanter från PALEMA

14:20 Längre fika med mingel

15:00 Patientberättelse

15:15 Uppföljning och vad som händer om sjukdomen kommer tillbaka

Kirurg Jan Johansson, Skånes Universitetssjukhus

Kurator Anna Kagelind, Örebro Universitetssjukhus

15:45 Immunoterapi

Överläkare David Borg, Skånes Universitetssjukhus

16:05 Bensträckare

16:15 Paneldiskussion med stort utrymme för frågor

Alla som presenterat under dagen.

Arrangörer för konferensen är Nationella registret för esofagus- och ventrikelcancer (NREV), Palema och Karolinska Institutet