Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Nytt kurstillfälle startar 1 oktober.

Tid: 1 oktober - 10 november

Plats: Distans

Kursen lyfter växtbaserade läkemedel och kosttillskott, mind-bodymetoder, patient-och närståendeperspektiv samt medicinska system och patientmötet – med både nationella vinklar och internationella inspel.

Läs mer och gör intresseanmälan här.