Forum alkohol

Samtal om alkohol -
med patienter med kurativ och kronisk cancer

Tid: 27 oktober

Plats: Digitalt

Hur kan professioner inom cancervården lyfta frågan om alkohol på ett naturligt och icke dömande sätt?
Syfte med eftermiddagen är att få klarhet i vad är ”good practice” i förhållandet mellan alkohol och patienter med kurativ och kronisk cancer. 

Anmälan är öppen för medarbetare i samtliga regioner.

Sista dag för anmälan 20 oktober.

Mer information, agenda samt anmälan till Alkoholforumet