Registerbaserad cancerforskning – unika förutsättningar i Sverige

Samarrangemang av Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, med Registercentrum Västra Götaland och Regionalt cancercentrum väst.

Tid: 23 november 15:30 - 16:30

Plats: Online

Zoom-länk för detta tillfälle

Föreläsare: Ola Bratt, Professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, GU

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs. Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021. Seminarier planeras ca. en gång per månad, varierande tisdagar och torsdagar. Följande planerade datum för hösten är: 23 november, 16 december 2021.

Seminarierna spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning och www.akademiliv.se efter varje seminarium.