Genomgång av patientöversikt melanom

Välkommen till presentation/informationsmöte kring individuell patientöversikt (IPÖ) melanom.

Tid: 24 mars 15:00 - 16:30

Plats: Video

Informationen riktar sig till dig som arbetar som onkolog eller kontaktsjuksköterska inom hudmelanom och önskar information om patientöversikt melanom samt nationellt kvalitetsregister hudmelanom (SweMR).

Anmälan

Anmälan senast 10 mars via mail till Viktoria Henell, diagnoskoordinator IPÖ melanom:
viktoria.henell@rccuppsalaorebro.se 

Agenda

  • 15:00 - Presentation av IPÖ melanom; syfte, bakgrund av Hanna Eriksson M.D Ph. D, arbetsgruppsledare och Viktoria Henell, diagnoskoordinator.
  • 15:20 - SweMR, Christian Ingvar.
  • 15:40 - Klinisk erfarenhet från två olika kliniker (Sahlgrenska universitetssjukhus, Sara Bjursten, Överläkare spec onkologi och Norrlands universitetssjukhus, Sara Wirèn, Överläkare, spec onkologi).