AI-teknik för jämlik och effektiv cancervård

Artificiell intelligens skapar nya möjligheter för en god, jämlik och effektiv cancervård. Men hur kan AI användas och vilka krav ställer det? Få en samlad bild av kunskapsläget, inspireras av pågående initiativ och bidra till en vassare samverkan – välkommen på ett interaktivt seminarium!

Tid: 5 maj 14:30 - 17:30

Plats: Online

RCC i samverkan och Nollvision cancer bjuder in till ett seminarium om AI-teknik inom cancervården. Seminariet kommer bland annat att handla om läget just nu och hur AI kan hjälpa till att utveckla cancervården. Du kommer också kunna dela med dig av dina synpunkter och insikter i en gruppdiskussion.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet senast 30 april via e-post till:

viktoria.asplund@hhs.se

Seminariet hålls via Zoom

https://hhs-se.zoom.us/j/64343574964

Moderatorer: Ebba Hallersjö Hult och Viktoria Asplund, Nollvision cancer

Program

14:20 INLOGGNING

14:30 INTRODUKTION

Välkomna

Ebba Hallersjö Hult, samordnare Nollvision cancer

Hans Hägglund, MD, professor, nationell cancersamordnare på SKR, Ordförande i RCC i samverkan, ordförande i Nollvision cancer

Johan Ahlgren, MD, docent, verksamhetschef RCC Mellansverige

DEFINITION OCH TILLÄMPNING

14:40 Artificiell Intelligens för sjukvård och life science

Magnus Boman, professor i intelligenta mjukvarusystem vid KTH. Associerad vid KI/LIME och Karolinska Precision Medicine Task Force

LÄGET I CANCERVÅRDEN MED FOKUS PÅ PATOLOGI OCH BILDDIAGNOSTIK

15:05 AI-baserade lösningar inom patologi

Johan Hartman, docent/bitr. överläkare, klinisk patologi och cancerdiagnostik, Karolinska universitetssjukhuset

15:25 AI-baserade lösningar inom radiologi

Sophia Zackrisson, professor inom diagnostisk radiologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus

15:45 Paus 5 minuter – logga ej ur mötet

IMPLEMENTERING AV AI I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

15:50 Implementeringen av informationsdriven sjukvård och AI

Markus Lingman, överläkare och strateg i region Halland

16:10 Hur går vi från forskning och projekt till klinisk rutin? Att leda i komplexitet

Klara Palmberg Broryd, PhD i komplexitet från Luleå tekniska universitet, associerad forskare vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm, f.d. chef och förändringsledare

16:30 DISKUSSION

Hur kan AI hjälpa oss att utveckla cancervården?

  • Vilka möjligheter och utmaningar för AI med sig när det gäller att hitta, diagnosticera och behandla cancer?
  • Vilka tillämpningar av AI ser ni som mest lovande för förbättringar inom tidig diagnostik?
  • Vilka insatser/kompetenser krävs för att AI ska komma till praktisk tillämpning inom ett par tre år så att kvaliteten och effektiviteten inom cancervården säkerställs?

Diskussion i Breakout rooms leds av utsedda moderatorer som fördelar ordet och sekreterare som för anteckningar som kommer att sammanställas och delas med deltagarna efter seminariet.

Målsättningen är att både bidra med kunskap och insikter och stärka förutsättningarna för framgångsrika piloter och målinriktade samarbeten för utvecklingen av cancervården.

16:55 ÅTERSAMLING – NÅGRA INSPEL FRÅN DISKUSSIONEN

Johan Ahlgren och Ebba Hallersjö Hult

17:05 Så accelererar vi användningen av AI i svensk cancervård

Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, samt prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet

Johanna Bergman, ansvarig strategiska program AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpad artificiell intelligens

Henrik Ahlén, ansvarig Informationsdriven Vård & Hälsa AI Sweden

17:25 REFLEKTION OCH NÄSTA STEG

Hans Hägglund och Ebba Hallersjö Hult

17:30 MÖTET AVSLUTAS

Ladda ner program som PDF (nytt fönster)

Om Nollvision cancer

Nollvision cancer är en svensk innovationsmiljö som engagerar aktörer över hela samhället i strategiska insatser för att arbeta tillsammans i uppdraget att eliminera cancer som dödsorsak.

Grundarna är Regionala cancercentrum i samverkan på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Handelshögskolan i Stockholm, AstraZeneca och Elekta. Miljön drivs som ett partnerskap, lett av ett kontor på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm.

Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan och nationell cancersamordnare vid SKR, är initiativtagare till samarbetet och ordförande i Nollvision cancer.

Seminariet AI-teknik för jämlik och effektiv cancervård, Nollvision cancer