Genomgång av patientöversikt myelom

Välkommen till presentation/informationsmöte av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgången ges vid totalt fem tillfällen under våren 2021.

Tid: 1 juni 15:00 - 16:00

Plats: Online

Informationen riktar sig till dig som arbetar med patienter som har diagnosen myelom och önskar information om IPÖ myelom. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Anmälan

Anmälan skickas via e-post till erika.sarvik@rccmellan.se
Ange önskat datum (genomgången ges vid fler tillfällen), ditt namn, din profession samt vilket sjukhus du arbetar på.