Världscancerdagen 2021

På Världscancerdagen uppmärksammar Nätverket mot cancer tidig upptäckt. I år arrangeras Världscancerdagen som ett digitalt event.

Tid: 4 februari 09:30 - 12:30

Plats: Online

Under hela förmiddagen den 4 februari hålls föreläsningar och debatter på temat Tidig upptäckt – på liv och död.

Program och anmälan, Nätverket mot cancer

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och de närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Arrangör: Nätverket mot cancer