Webbinarium: PROM-enkät via IPÖ prostatacancer

Välkommen till ett webbinarium där vi går igenom PROM-enkäter i Individuell patientöversikt (IPÖ) för prostatacancer. Webbinariet ges vid två tillfällen under december.

Tid: 1 december 15:00 - 15:45

Plats: Online

Numer skickas PROM-enkäten för kurativt syftande behandling (första enkäten inför behandling samt uppföljningsenkät) ut via IPÖ. Vi har under hösten haft webbinarier där vi gått igenom hur man gör för att skicka en enkät till patienten i IPÖ.

Under december erbjuder vi webbinarier vid ytterligare två tillfällen, nämligen:

  • Onsdag 1/12 kl. 15.00 – 15:45
  • Onsdag 8/12 kl. 15.00 – 15:45

Vid dessa tillfällen går vi lite djupare in på syftet med övergången, vad de olika enkäterna innehåller och skillnaden på enkäterna, hur man genererar en enkät till patienten och hur man kan se patientens svar i IPÖ. Vi kommer även att gå igenom 1177:s funktion kring enkätutskick.

Båda webbinarierna har samma innehåll, så det räcker att närvara på ett av dem.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till nina.hageman@regionstockholm.se 

Ange profession och kliniktillhörighet samt vilket datum du vill delta.

Kan du inte delta vid något av tillfällena är du välkommen att tillsammans med oss hitta ett annat datum som passar.

En Teams-länk kommer att skickas ut efter anmälan. Om du inte har möjlighet att delta under hela webbinariet kan du logga in och logga ut under mötets gång.

Kontakt

Nina Hageman

diagnoskoordinator, patientöversikt prostatacancer