Machine learning baserat på registerdata för kliniska beslutsmodeller – erfarenheter och möjligheter

Seminariet ingår i en seminarieserie om registerforskning som löper sedan våren 2021.

Tid: 16 december 15:30 - 16:30

Plats: Online

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs.

ZOOM-länk för detta tillfälle

Föreläsare: Araz Rawshani, Läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, samt registerhållare för Hjärt-lungräddningsregistret

Seminariet spelas in: Seminarierna spelas in och kan ses på webben av alla intresserade två veckor efter föreläsningstillfället. Därefter är filmerna endast tillgängliga för personer verksamma vid Göteborgs universitet (inloggning med x-id krävs). Länkar till filmerna publiceras på www.gu.se/medicin/seminarieserie-om-registerforskning och www.akademiliv.se efter varje seminarium.