Gyncancerdagen 2021

Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till Gyncancerdagen som i år är helt digital.

Tid: 17 april 11:00 - 16:30

Plats: Online

Gyncancerdagen är ett kostnadsfritt event som innehåller föredrag, diskussioner om framtidens cancervård och mycket annat.

Anmälan och program, Nätverket mot gynekologisk cancer

I programmet medverkar bland annat vårdprogramshandläggare och ordförande för nationella vårdprogramsgrupper vid RCC:

Program

11.00 MediYoga - Pär Krutzén, huvudansvarig för MediYoga Institutet och MediYoga Sverige och leder den kontinuerliga utvecklingen av MediYoga som yogaform och metod

11.45- 13.00 Paus

Föreläsningarna börjar

13.00 Välkomna - Barbro Sjölander, ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

13.10 Patientfilm - Att leva med livmoderkroppscancer - Lena Spiik

13.15 Livmoderkroppscancer - Caroline Lundgren, överläkare inom gynekologisk onkologi, Karolinska. Ordförande i nationella vårdprogramsgruppen för livmoderkroppscancer.

13.30 Patientfilm - Att leva med stomi efter gynekologisk cancer - Malin Sundqvist

13.35 Tarmproblem under och efter strålbehandling mot bäckenområdet - Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska BäckencancerRehabiliteringen Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13.55 Paus

14.10 Parphämmare – hur påverkar de överlevnaden? - Josefin Fernebro, biträdande överläkare vid mottagningen för gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset

14.25 Patientfilm- Att vara närstående - Joelle Abou Khalil

14.30 Palliativ vård - Fredrik Wallin, specialistsjuksköterska onkologi och Processledare palliativ vård, koordinator PKC Norr samt vårdprogramshandläggare RCC norr

14.50 Paus

15.00 Möjligheter vid återfall i livmoderhalscancer - Henrik Falconer, ordförande för nationella Vårdprogramsgruppen för livmoderhals- och vaginalcancer samt sektionschef vid gynekologisk cancer Karolinska.

15.15 Vad händer och vad kommer ske inom gynekologisk cancer? Paneldiskussion med;

  • Caroline Lundgren, överläkare inom gynekologisk onkologi, Karolinska. Ordförande i nationella vårdprogramsgruppen för livmoderkroppscancer
  • Christer Borgfeldt, ordförande för nationella vårdprogramsgruppen för äggstockscancer, adjungerad professor, lektor vid Lunds universitet och överläkare på kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus.
  • Henrik Falconer, ordförande för nationella vårdprogramsgruppen för livmoderhals- och vaginalcancer samt sektionschef vid gynekologisk cancer Karolinska
  • Päivi Kannisto, överläkare, docent Skånes Universitetssjukhus, Lund och ordförande för nationella vårdprogramsgruppen för vulvacancer.

16.00 Utdelning Eldsjälspris - Barbro Sjölander, ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

16.10 Avslutning och sammanfattning av dagen - Barbro Sjölander, ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

Med reservation för förändringar i programmet.

Har du frågor?

Kontakta Alexandra Andersson på Nätverket mot gynekologisk cancer:

E-post: alexandra@gyncancer.se
Telefon: 0730449628