Patientkontakt utan närkontakt – om de känsliga patient- och närståendesamtalen under pandemin

Känsliga samtal är en nödvändig del vid olika skeden under en cancerpatients sjukdomsförlopp. De hålls så gott som alltid i ett fysiskt möte och helst med en närstående närvarande. Men hur gör man när alla måste hålla fysisk distans? Det diskuterade vi tillsammans med personer med lång erfarenhet av samtal inom cancer- och palliativ vård och som dagligen konfronterar den nya situationen i svensk cancervård.

Tid: 19 maj 15:00 - 16:00

Plats: Webbinarium, livesändning och on demand i efterhand

Många inom cancervården är både vana vid och rustade för att lämna ett cancerbesked, ge råd om val av behandling och prata med patienter och närstående i ett läge då det inte längre finns några botande behandlingar att ge.

Covid-19-pandemin har dock förändrat förutsättningarna. Smittrisker och rädsla tvingar fram nya arbetssätt. Hur kan man få till ett så tryggt och givande samtal som möjligt per telefon? Kan man hålla ett brytpunktssamtal utan att patienten har sin allra närmaste med sig? Och om inte – hur gör man då?

Tillsammans med personer med lång erfarenhet av och både djup och bred kunskap om samtal inom cancer- och palliativ vård belyste vi vilka stöd det finns och hur man kan hantera den situation covid-19-pandemin tvingat in hälso- och sjukvården i.

Se sändningen i efterhand

Patientkontakt utan närkontakt – hur hanterar cancervården patient- och närståendesamtalen under pandemin?

Webbinariet direktsändes med live-chat. Deltagare kunde bidra med frågor och synpunkter i chatten.

Målgrupper

Webbinariet vände sig till all personal inom onkologin och andra specialiteter som möter patienter med cancer och deras närstående (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, rehabpersonal med flera), liksom till patient- och närståendeföreträdare.

Medverkande

  • Carina Modéus, specialistläkare onkologi och psykiatri, överläkare i Palliativa teamet, Region Kronoberg samt processledare RCC Syd
  • Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin
  • Helga Hagman, överläkare/GI-onkolog vid Skånes onkologiska klinik, ingår i handledningsgrupp för stöd till andra i vården
  • Pia Dellson, överläkare, specialistläkare i onkologi och psykiatri Skånes universitetssjukhus
  • Mattias Tranberg, psykolog, Palliativt utvecklingscentrum i Lund

Programmets huvudpunkter

  • På vilket sätt har pandemin påverkat samtalen med patienter och närstående - hur ser kontakten ut idag?
  • Hur kan man överkomma svårigheter, och vad finns att lära av de förändringar ni gör till följd av pandemin?
  • Hur mår personalen?

Länkar till stödresurser

Covid-19-guide för samtal med patienter, Palliativt utvecklingscentrum i Lund

Stödlista för psykisk hälsa i kristid, Uppdrag Psykisk hälsa vid SKR