Hur klarar vi cancervården under pandemin? – Om rekommendationer kring avvikelser och prioritering

Covid-19-pandemin kan tvinga fram behovet av avsteg från gällande rekommendationer. Tillsammans med ordförande för sex nationella vårdprogram diskuterade vi tillfälliga avsteg och prioriteringar som kan bli nödvändiga inom respektive diagnosområde.

Tid: 7 maj 15:00 - 16:00

Plats: Webbinarium, livesändning och on demand i efterhand

Cancervården är högt prioriterad även under pandemin och måste fortsätta fungera i så hög grad som möjligt.

Smittrisker och det ansträngda läget kan dock tvinga fram behovet av avsteg från gällande rekommendationer. Ett antal nationella vårdprogramgrupper har därför tagit fram särskilda dokument med tillfälliga avvikelser som kan tillämpas utifrån gällande situation.

Tillsammans med ordförande för respektive vårdprogram presenterades och diskuterades tillfälliga avsteg och prioriteringar som kan bli nödvändiga inom området.

Se sändningen i efterhand

Hur klarar vi cancervården under pandemin? – Om rekommendationer kring avvikelser och prioritering

Webbinariet direktsändes med live-chat. Deltagare kunde bidra med frågor och synpunkter i chatten. 

Målgrupper

Webbinariet vände sig i första hand till regionala och lokala processledare, verksamhetsansvariga inom olika specialiteter, vårdpersonal framförallt inom berörda diagnoser och patient- och närståendeorganisationer.

Medverkande

 • Bärbel Jung, tjock- och ändtarmscancer, RCC Sydöst
 • Gunnar Eckerdal, cancerrehabilitering, RCC Väst
 • Jonas Bergh, bröstcancer, RCC Stockholm Gotland
 • Martin Höglund, akut myeloisk leukemi, RCC Uppsala Örebro
 • Mikael Johansson, lungcancer, RCC Norr
 • Sara Kinhult, hjärntumörer, RCC Syd

Program

Aktuellt läge i respektive region och sjukvårdsregion

 • Hur har covid-19 påverkat läget i ordinarie cancervården?
 • Vad är gjort för att få cancervården att rulla trots covid-19-pandemin?
 • Hur hålls smittade och osmittade cancerpatienter isär?

Specifika avvikelser inom respektive diagnos

 • Vad har ni gjort för tillfälliga avvikelser inom era områden?
 • Vilka är de viktigaste avvikelserna?

Omstart - hur ska det gå till?

 • Har ni planer eller funderingar?
 • Hur stor vårdskuld har vi och vad består den av?
 • Hur ska semesterbehoven lösas?
 • Finns det positiva pandemieffekter som vi vill bevara?