Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

I samarbete med 1177 Vårdguiden, RCC Stockholm Gotlands cancerrådgivning och Cancerfondens cancerlinje bjöd RCC i samverkan in till ett interaktivt webbinarium om hur vi arbetar för att stödja och informera cancerpatienter och närstående under pandemin.

Tid: 14 april 15:00 - 15:45

Plats: Webbinarium

Patienter med cancer är en av de grupper för vilka det nya coronaviruset kan bli ett allvarligt hot. Oron det väcker har fått telefonerna att gå varma. Inte bara hos landets onkologiska verksamheter utan även hos 1177 Vårdguiden, Cancerrådgivningen och Cancerlinjen.

Se sändningen i efterhand

 

Exempel på frågor som togs upp och diskuterades under webbinariet var:

Tillhör jag en riskgrupp? Kommer jag få behandling? Vågar jag åka till sjukhuset? Kan jag hälsa på min cancersjuka mamma? Hur kan jag minska risken att bli sjuk? Kommer jag dö om jag får covid-19? Ska jag avboka min behandling? Vad man svarar när det inte finns några svar, och ger vi samma svar överallt?

Det fanns möjlighet att ställa frågor via live-chatten i sändningen. Svaren på de frågor som inte besvarades under sändningen kommer att publiceras här inom kort.

Målgrupper

Webbinariet vände sig i första hand till nyckelgrupper inom och utanför vården som är involverade i möten med och vården av personer med cancer samt deras närstående; primärvården, kontaktsjuksköterskor, processledare, patient- och närståendeorganisationer med flera.

Medverkande

  • Eskil Degsell, patient- & närståenderepresentant, RCC Stockholm Gotland
  • Fanny Larsson, Cancerlinjen, Cancerfonden
  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKR
  • Lenita Lundin, Cancerrådgivningen, RCC Stockholm Gotland
  • Riitta Raikula, 1177 Vårdguiden