Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Syftet med mötet är att deltagarna ska få en allmän överblick om Diagnostiska Centrum (DC) i våra olika länder. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra? Även forskning som berör och bedrivs vid DC kommer att presenteras.

16 november 10:00 - 17:00

Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Målgrupp: Medicinskt ansvariga läkare och sjuksköterskor-koordinatorer verksamma vid Diagnostiska Centrum samt för forskningsintresserade inom området.
Kostnad: Deltagandet i mötet är gratis, varje deltagare står för egen resa.
Språk: Skandinaviska, vissa presentationer hålls på engelska.

Anmäl dig till Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Anmäl dig senast den 12 oktober. Antalet platser är begränsat till 150.

På agendan

  • Erfarenheter av arbete med DC i Danmark, Norge och Sverige med exempel från olika DC i Skandinavien
  • Presentation av ny avhandling: “Identification and early detection of cancer patients in primary care”
  • Bruk af PET/CT i diagnostisk pakkeforløp
  • Sjuksköterskan-koordinatorns roll – exempel från DC Södertälje

Program och inbjudan (pdf, nytt fönster)

Sidan uppdaterad: 17 september 2018