Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider?

I samarbete med Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset bjöd RCC i samverkan in till ett interaktivt webbinarium riktat till chefer och ledare (inom alla professioner) för cancerrelaterad vårdverksamhet på klinik-, sjukhus- och regional nivå.

Webbinariet sändes den 3 april 2020.

Tanken var att ge alla som svarar för cancervården i Sverige en möjlighet att ta del av erfarenheter från den region som hittills drabbats hårdast av covid-19.

Vi rekommenderar att du tittar på sändningen i Chrome eller Safari.

Tips för att ansluta till sändningen

Chatfrågor och svar från webbinariet (pdf,  nytt fönster)

Målgrupp

Lednings- och verksamhetsansvariga i regioner och vid sjukhus och kliniker i hela landet.

Program

Webbinariet beslyste både ledningsperspektivet och de operativa aspekterna kring hur den ordinarie cancervården kan upprätthållas under de exceptionella omständigheter som nu råder:

  • Hur ska samordning med övriga sjukhuset gå till?
  • Hur kan personalen anpassas och omfördelas för att klara både canceruppdraget och covid-patienter?
  • Hur ska vi prioritera nyttjande av bl.a. operations- och slutenvårdskapacitet?
  • Hur klarar vi att uppdatera information och erbjuda kontaktytor gentemot patienter och närstående?
  • Hur säkerställs läkemedels- och materialförsörjning? 

Medverkande

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKR

Representanter från Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset:

Patrik Rossi, temachef

Mattias Hedman, verksamhetschef Strålbehandling

Olof Akre, verksamhetschef Bäckencancer

Signe Friesland, verksamhetschef Huvud- Hals- Lung- och Hudcancer

Åsa Derolf, verksamhetschef Hematologi

Camilla Hultberg, vårdenhetschef Övre Buk