Till regionspecifikt innehåll

Tillfälliga avvikelser i behandlings­rekommendationer med anledning av covid-19

De nationella vårdprogramgrupperna följer noga utvecklingen kring coronaviruset och har kontinuerliga avstämningar. Vissa vårdprogram har kompletterats med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer.

Kunskapsläget om covid-19 och coronaviruset ändras snabbt. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar som berör cancervården tas av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Om RCCs nationella vårdprogramgrupper bedömer att coronaspridningen motiverar tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer eller behandlingsrutiner återfinns dessa nedan.

I den mån det kommer till vår kännedom att tillfälliga regionspecifika avvikelser tagits fram, publicerar vi dem under de regionspecifika flikarna längst ner på sidan. Varje region ansvarar för sina avvikelser och vi hänvisar därför till respektive region och chef vid regionalt RCC om du har frågor kring dessa.

Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Akut lymfatisk leukemi, ALL

Akut lymfatisk leukemi, ALL – tillfälliga rekommendationer (2020-05-05)

Akut myeloisk leukemi, AML

Nationellt vårdprogram AML – tillfälliga rekommendationer (2020-11-23)

Cancerrehabilitering

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering – tillfälliga rekommendationer (2020-03-31)

Hjärntumörer

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg – tillfälliga rekommendationer (2020-04-29)

Livmoderhalscancerprevention

Socialstyrelsen har tagit fram tillfälliga föreskrifter som ger regioner möjlighet att erbjuda screening med HPV-självprovtagning, med anledning av covid-19-pandemin. Föreskrifterna gäller från mitten av juli 2020 till och med juni 2021.

Tillfällig möjlighet till screening med HPV-självprovtagning, Socialstyrelsen (2020-06-30)

Lungcancer

Nationellt vårdprogram lungcancer – tillfälliga rekommendationer (2020-04-14)

Långtidsuppföljning efter barncancer

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer – tillfälliga rekommendationer (2021-01-19)

Prostatacancer

Nationellt vårdprogram prostatacancer – tillfälliga rekommendationer (2020-06-12)

Skelett- och mjukdelssarkom

Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom – tillfälliga rekommendationer (2020-06-12)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Handläggning i norra sjukvårdsregionen

Nationella riktlinjer för SVF-utredning och behandling gäller.

Blåscancer

Handläggning av patienter med möjlig eller känd urotelial cancer i urinblåsan och övre urinvägar i Region Stockholm. Version 2, reviderad 8 november (pdf, nytt fönster)

Bröstcancer

Handläggning av patienter med bröstcancer i Region Stockholm. Version 2, reviderad 18 december (pdf, nytt fönster)

Kolorektalcancer

Region Stockholm och Region Gotland följer de nationella tillfälliga riktlinjerna som uppdaterades 2020-11-03.

Njurcancer

Återgick till ordinarie vårdprogram 25 september.

 

Kontakt

Lena Sharp

t.f. verksamhetschef

RCC Stockholm Gotland