Cancer i omvärlden

Det händer mycket på cancerområdet. Här lyfter vi fram sådant som inte tillhör Regionala cancercentrums verksamhet, men som kan vara intressant att ta del av.

Cancerfondsrapporten

Det spelar stor roll var i landet du bor för hur snabbt du kan få vård. Det visar siffror som presenteras i Cancerfondsrapporten 2019. Även om Sveriges cancervård hör till de bästa i världen, visar rapporten att det behöver göras mer inom satsning på att korta köerna, och att minska skillnaderna mellan olika regioner.

Cancerfondsrapporten 2019 (pdf, nytt fönster)

Cancerfondsrapporten 2019, webbversion

Cancerfonden har också granskat med hjälp av kvalitetsregistren hur väl regionerna lever upp till målnivåerna i vårdprogrammen och därmed till de krav patienterna kan ställa på vården. Fyra diagnoser: prostatacancer, bröstcancer, lungcancer och tjocktarmscancer ingår i granskningen. (Alla dokumen är typen pdf och öppnas i nytt fönster).

Bilaga, Norra sjukvårdsregionen

Bilaga, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Bilaga, Stockholms sjukvårdsregion

Bilaga, Västra sjukvårdsregionen

Bilaga, Sydöstra sjukvårdsregionen

Bilaga, Södra sjukvårdsregionen

Kostnader för cancer - idag och år 2040

Instututet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har beräknat kostnaderna för cancer idag och i framtiden. De totala samhällsekonomiska kostnaderna för cancer uppgick 2013 till 36 miljarder kronor. IHE har även gjort en prognos för framtiden, som visar att kostnaderna förväntas öka till över 68 miljarder år 2040.

Kostnaderna för cancer idag och i framtiden (pdf, nytt fönster)

Onkologi i Sverige

Tidningen Onkologi i Sverige är ett forum för erfarenhetsutbyte, debatt och eftertanke som tar det vida perspektivet på cancervård. Artiklarna spänner över hela spektrat från preklinisk forskning till palliativ vård. Regionala cancercentrum bidrar med en artikel i varje nummer. Du kan ladda ner tidningen eller läsa den på nätet.

Onkologi i Sverige