Om kakor

En kaka (eller cookie) är en liten textfil med information som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. RCC använder kakor för att förbättra webbtjänsten och för att förenkla för dig som besökare.

Om du inte vill tillåta kakor kan du ändra det i webbläsarens inställningar. Väljer du att avaktivera kakor kommer vissa funktioner på webbplatsen inte fungera. I din webbläsare kan du även radera tidigare lagrade kakor. På din webbläsares hjälpsidor finns mer information om detta.

Våra kakor

Namn: .AspNet.ApplicationCookie
Funktion: Denna cookie används för att identifiera användar-sessioner (en session relaterar till en användare och startar när denne loggar in och avslutas när denne loggar ut).
Data som lagras:
Lagringstid:.AspNet.ApplicationCookie löper ut när användaren loggar ut eller efter 14 dagar, beroende på vilket som sker först.

----------------------------------------

Namn: ASP.Net_SessionId
Funktion: Denna cookie används för att identifiera användarsessionen på servern. Sessionen är ett område på servern som kan användas för att lagra data mellan http-förfrågningar.
Data som lagras: Information om sessionsstatus. Inga personuppgifter sparas och används inte för att samla information.
Lagringstid: Ingen, upphör automatiskt när du stänger webbläsaren.

----------------------------------------

Namn: .ASPXAUTH
Funktion: Denna cookie hjälper till att avgöra om en användare är autentiserad.
Data som lagras: En avidentifierad sträng skapas som informerar att användaren är autentiserad.
Lagringstid: .ASPXAUTH löper ut när användaren loggar ut eller efter 30 minuter av inaktivitet, beroende på vilket som sker först.

----------------------------------------

Namn: cookieConsent
Funktion: Denna cookie sparar godkännande av cookies på webbplatsen vilket förhindrar cookie-rutan från att visas nästa gång du besöker webbplatsen.
Data som lagras: När du klickar ”Jag förstår” i cookie-rutan sparas ett värde som används för att verifiera att information om användningen av cookies har förståtts. Inga personuppgifter sparas och används inte för att samla in information.
Lagringstid: 12 månader. Lagringstiden uppdateras inte vid återbesök.

----------------------------------------

Namn: *-recommendationsValue
Funktion: Denna cookie sparar valet om att enbart visa rekommendationer på de olika vårdprogrammen.
Data som lagras: Ett booleskt värde baserat på användarens val gällande att enbart visa rekommendationer på respektive sida inom ett vårdprogram.
Lagringstid: 30 dagar.

----------------------------------------

Namn: hasReadRecommendationText
Funktion: Används för att modalen, som beskriver vad det innebär att enbart visa rekommendationer, inte ska visas igen efter att användaren accepterat denna.
Data som lagras: Ett booleskt värde baserat på användarens val gällande att enbart visa rekommendationer.
Lagringstid: 30 dagar.

----------------------------------------

Session storage
key: diagnosnamn, value: aktuell diagnos
Funktion: Det cookie används för att kunna söka inom aktuell diagnos.
Data som lagras: Inga personuppgifter sparas och används inte för att samla information.
Lagringstid: Ingen, upphör automatiskt när du stänger webbläsaren.

Kakor från tredje part för extra funktionalitet och statistik

På cancercentrum.se använder vi tredjepartstjänster för exempelvis statistik om besökare samt funktionalitet som snabbare sidinladdningar. I huvudsak tillhandhålls dessa tjänster av Google, men även några andra företag. Här kan du läsa mer om dessa tjänster samt hur du i vissa fall kan se till att data inte samlas in om dig.  

Allmänt om Google:
Som Google-användare kan du ställa in vilken annonsering du vill och inte vill se.

Personliga annonspreferenser, Google

Integritetspolicy, Google

Google Analytics Opt-out Browser Add-on, Google

Doubleclick: Google analytics är en del av DoubleClick Digital Marketing-sviten. Cookies från DoubleClick sparas på besökarnas enheter när de kommer till en sida hos cancercentrum där DoubleClick finns, eller där det finns innehåll såsom AdWords eller YouTube (dessa ägs av Google), som kan spara cookies för DoubleClicks räkning. Exempelvis kan annonser om ämnen som läsaren visat intresse för på cancercentrums webbsidor visas för läsaren på andra internetsidor. Uppgifter som skapas av DoubleClick skickas till Google, och Cancercentrum har inte kontroll över dessa uppgifter. Google kan använda dessa uppgifter för att visa relevanta annonser för läsaren på andra internetsidor.

Om DoubleClicK, Google

Episerver: Cancercentrum.se är byggd i Episerver som är ett Content Management System (CMS). Episerver hämtar in data om besökare för olika anpassningar på webbplatsen. Du har möjlighet att påverka hur din data hämtas in.

Epierver cookies, Episerver

Privacy statement, Episerver

HotJar: Cancercentrum.se använder Hotjar för att bättre förstå användares behov och för att optimera denna service och upplevelse, t.ex. hur mycket tid de spenderar på enskilda sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare gillar och vad de inte gillar, etcetera. Det möjliggör för RCC att bygga och underhålla vår service med användarfeedback. Hotjar använder cookies och andra tekniker för att samla in data gällande våra användares beteendemönster och deras enheter. Detta inkluderar enhetens IP-adress (Skapad under din session and lagrad i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (enbart land) samt det föredragna språket som används för att visa vår sida. Hotjar lagrar denna information å våra vägnar i en avidentifierad användarprofil. Hotjar är kontraktuellt förbjudna att sälja någon form av insamlade data å våra vägnar. För vidare information se avsnittet ’about Hotjar’ på Hotjar’s supportsida.

Om Hotjar

Cloudflare: Cancercentrum.se använder Cloudflare för att läsa in tredjepartsresurser. Dessa resurser används för att bygga ytterligare funktionalitet på tjänsten. Data är inte personligt identifierbar.

Mer information om kakor

Vill du ha mer information om kakor och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats

Post- och telestyrelsen