Till regionspecifikt innehåll

Tillfälliga avvikelser i behandlings­rekommendationer med anledning av covid-19

De nationella vårdprogramgrupperna följer noga utvecklingen kring coronaviruset och har kontinuerliga avstämningar. Vissa vårdprogram har kompletterats med tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer.

Kunskapsläget om covid-19 och coronaviruset ändras snabbt. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar som berör cancervården tas av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Om RCCs nationella vårdprogramgrupper bedömer att coronaspridningen motiverar tillfälliga avvikelser från gällande rekommendationer eller behandlingsrutiner återfinns dessa nedan.

I den mån det kommer till vår kännedom att tillfälliga regionspecifika avvikelser tagits fram, publicerar vi dem under de regionspecifika flikarna längst ner på sidan. Varje region ansvarar för sina avvikelser och vi hänvisar därför till respektive region och chef vid regionalt RCC om du har frågor kring dessa.

Alla dokument är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

Akut lymfatisk leukemi, ALL

Akut lymfatisk leukemi, ALL – tillfälliga rekommendationer

Akut myeloisk leukemi, AML

Nationellt vårdprogram AML – tillfälliga rekommendationer

Bröstcancer

Nationellt vårdprogram bröstcancer – tillfälliga rekommendationer

Cancerrehabilitering

Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering – tillfälliga rekommendationer

Hjärntumörer

Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg – tillfälliga rekommendationer

Hudmelanom

Nationellt vårdprogram malignt melanom – tillfälliga rekommendationer

Kronisk lymfatisk leukemi, KLL

Nationellt vårdprogram KLL – tillfälliga rekommendationer

Lungcancer

Nationellt vårdprogram lungcancer – tillfälliga rekommendationer

Långtidsuppföljning efter barncancer

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer – tillfälliga rekommendationer

Palliativ vård

Nationellt vårdprogram palliativ vård – tillfälliga rekommendationer

Prostatacancer

Nationellt vårdprogram prostatacancer – tillfälliga rekommendationer

Skelett- och mjukdelssarkom

Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom – tillfälliga rekommendationer

Tjock- och ändtarmscancer

Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer – tillfälliga rekommendationer

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Handläggning i norra sjukvårdsregionen

Prostatacancer

De nationella riktlinjerna för utredning och behandling av prostatacancer bör i möjligaste mån följas, men avsteg kan behöva göras beroende på aktuellt smittläge. Ny version publicerades 2020-08-20.

Handläggning av prostatacancerpatienter i norra sjukvårdsregionen 200820 (pdf, nytt fönster)

Kolorektalcancer

Handläggning av patienter med möjlig eller känd kolorektalcancer i Region Stockholm. Version 2, reviderad 13 maj (pdf, nytt fönster)

Njurcancer

Återgick till ordinarie vårdprogram 25 september.

 

Kontakt

Lena Sharp

t.f verksamhetschef

RCC Stockholm Gotland