Till regionspecifikt innehåll

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner.

Kunskapsläget om covid-19 och coronaviruset ändras snabbt. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Prioritering i vården under pandemin

Observera att beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas endast av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Eventuella regionspecifika avvikelser hittar du under de regionspecifika flikarna längst ner på våra sidor. För mer information och frågor om dessa hänvisar vi till respektive region.

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd till hälso- och sjukvårdens huvudmän och vårdgivare med principer för att kunna prioritera resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin. Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå.

Stöd för att prioritera resurser inom rutinsjukvård, Socialstyrelsen

Diskussion om prioriteringar i Filosofiska rummet

Om trycket på vården blir så stort att alla inte kan få hjälp? Vem ska då vårdas? Duger prioriteringsplattformarna i hälso- och sjukvårdslagen eller krävs det andra sätt att väga behov i en så här speciell situation?

Det diskuterar Gustaf Arrhenius, chef för Institutet för framtidsstudier och Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid universitetet i Lund i SR-programmet Filosofiska rummet 29 mars 2020. Ett "måsteprogram" för alla som jobbar med dessa frågor.

Filosofiska rummet: De svåra prioriteringarna, Sveriges Radio

Avvikelser i behandlingsrekommendationer 

Vissa vårdprogram har kompletterats med tillfälligt ändrade rekommendationer.

Avvikelser i behandlingsrekommendationer

Uppskjuten cancervård

Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

Uppskjuten cancervård

Screening

Under pågående coronapandemi kan både smittorisker och behov av att optimera resurser leda till att screeningen tillfälligt kan behöva dras ner.

Screening under pågående coronapandemi

Frågor och svar om corona och cancer

Hans Hagberg, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, svarar på frågor om hur patienter med cancer påverkas av coronaviruset.

Frågor och svar om corona och cancer

Information till patienter med cancer

Hit kan patiender med cancer och anhöriga vända sig för att få stöd och svar på sina frågor via telefon och chat.

Råd och stöd till patienter med cancer

Webbinarier

Som ett stöd till vården arrangerar RCC i samverkan en serie webbinarier i olika ämnen som berör frågor om covid-19 och cancer.

Webbinarier om covid-19 och cancer

Information hos myndigheter och andra organisationer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Behandlingsrekommendationer vid cancer under covid-19-pandemin, ESMO (på engelska)

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Möten och besök vid RCC Mellansverige

RCC Mellansverige tillhör organisatoriskt Region Uppsala, och följer därför såväl deras som Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller möten.
Region Uppsala har beslutat att samtliga verksamheter, vilket inkluderar RCC Mellansverige, ska vara restriktiva med möten, resor och konferenser. Istället ska telefon, mail, video eller andra digitala lösningar användas i möjligaste mån.

Detta medför att RCC Mellansverige inte kommer att arrangera fysiska möten, till exempel regiondagar, under resten av 2020 och första halvåret av 2021. Digitala möten kommer givetvis att hållas som vanligt. Denna policy gäller till och med 2021-06-30.

Är du anställd i en av de andra regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige, följ i första hand de regler och rekommendationer som din region satt upp.

Kontakta din kontaktperson vid RCC för mer information om vad som gäller för just ditt möte.

Kontaktuppgifter